Gỗ công nghiệp

Ván ép phủ phim

Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm 12 x 1220 x 2440 mm 12 x 1220 x 2440 mm 15 x 1220 x 2440 mm 15 x 1220 x 2440 mm 15 x 1220 x 2440 mm 18 x 1220 x 2440 mm 18 x 1220 x 2440 mm 18 x 1220 x 2440 mm 18 x 1220 x 2440 mm

Liên hệ

Gỗ Veneer

Chất liệu: Sồi Óc chó ...

Liên hệ

Gỗ xoan ghép thanh

Kích thước: 1220 x 2440 x 12 mm 1220 x 2440 x 15 mm 1220 x 2440 x 18 mm

Liên hệ

Gỗ cao su ghép thanh

Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm 15 x 1220 x 2440 mm 18 x 1220 x 2440 mm

Liên hệ

Gỗ thông ghép thanh

Kích thước: 12 x1220 x 2440 mm 15 x1220 x 2440 mm 18 x1220 x 2440 mm

Liên hệ