Tấm lợp thông minh rỗng

Tấm lợp thông minh rỗng

Kích thước: 2100 x 6000 x 6 mm 2100 x 6000 x 6 mm 2100 x 6000 x 8 mm 2100 x 6000 x 8 mm

Liên hệ