Tấm Shera

Tấm bê tông Thái Lan Shera

Kích thước: 1220 x 2440 x 3.5 mm 1220 x 2440 x 4 mm 1220 x 2440 x 6 mm 1220 x 2440 x 8 mm 1220 x 2440 x 10 mm 1220 x 2440 x 12 mm 1220 x 2440 x 15 mm 1220 x 2440 x 18 mm 1220 x 2440 x 20 mm

Liên hệ