Thạch cao chìm

Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf

Kích thước: 1220 x 2440 x 12.7 mm 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 15 mm

Liên hệ

Tấm thạch cao Siêu Bảo Vệ Gyproc

Kích thước: 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 12.5 mm

Liên hệ

Tấm thạch cao chịu ẩm Gyproc

Kích thước: 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 12.5 mm 1220 x 2440 x 15 mm

Liên hệ

Tấm Thạch Cao Tiêu Chuẩn Gyproc

Kích thước: 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 12.5 mm 1220 x 2440 x 15 mm

Liên hệ