Khung trần nổi

Khung trần thạch cao Zinca

Màu sắc: ZincaGold ZincaBlue

Liên hệ