Tất cả sản phẩm

Tấm bê tông Thái Lan Shera

Kích thước: 1220 x 2440 x 3.5 mm 1220 x 2440 x 4 mm 1220 x 2440 x 6 mm 1220 x 2440 x 8 mm 1220 x 2440 x 10 mm 1220 x 2440 x 12 mm 1220 x 2440 x 15 mm 1220 x 2440 x 18 mm 1220 x 2440 x 20 mm

Liên hệ

Tấm Duraflex 2X từ 12mm-20 mm

Kích thước: 1220 x 2440 x 12 mm 1220 x 2440 x 14 mm 1220 x 2440 x 16 mm 1220 x 2440 x 18 mm 1220 x 2440 x 20 mm

Liên hệ

Tấm DURAflex 2X từ 6mm-10mm

Kích thước: 1220 x 2440 x 6mm 1220 x 2440 x 8 mm 1220 x 2440 x 10 mm

Liên hệ

Tấm thạch cao chống ẩm USG Boral

Kích thước: 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 12.5 mm

Liên hệ

Tấm Thạch cao Chống cháy Knauf

Kích thước: 1220 x 2440 x 9.5 mm 1220 x 2440 x 12.7 mm 1220 x 2440 x 15.9 mm

Liên hệ

Tấm Thạch cao Chịu ẩm Knauf

Kích thước: 1220 x 2440 x 12.7 mm 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 15 mm

Liên hệ

Tấm Thạch cao Tiêu chuẩn Knauf

Kích thước: 1220 x 2440 x 9 mm 1220 x 2440 x 15 mm 1220 x 2440 x 12.7 mm

Liên hệ